หน้าแรก

>

VPS

>

การจัดอันดับ EA

>

บัญชีซื้อขาย:FX2695014054

ชื่อเล่น

FX2695014054

โบรกเกอร์

PU Prime

สินทรัพย์รวม(USD)

1,190,710.05

เวลาเข้าสู่ระบบครั้งล่าสุด

2022-09-28 04:49:05

เซิฟเวอร์โลเคชั่น

เวลาสร้าง

2022-09-27 06:18:32

จีนดั้งเดิม
กำไรและขาดทุน(USD) +190,822.05
อัตราผลตอบแทน 19.08%
จำนวนการซื้อขาย 1068
อัตราการชนะ 91.67%
การซื้อขาเฉลี่ยรายวัน 4.27
ทำกำไรได้โดยเฉลี่ย(USD) +204.07
ขาดทุนโดยเฉลี่ย(USD) -100.72
เวลาถือครองโดยเฉลี่ย(H) 80.26
ข้อมูลนี้จัดทำโดย ศูนย์ข้อมูล WikiFX
แนวโน้มรายได้(USD)

Nearly one month

Nearly three months

12 เดือน

แนวโน้มสินทรัพย์(USD)

Nearly one month

Nearly three months

12 เดือน

การวิเคราะห์ชนิดการซื้อขาย

Nearly one month

Nearly three months

12 เดือน