หน้าแรก

>

VPS

>

การจัดอันดับ EA

>

บัญชีซื้อขาย:FX4260686917

ชื่อเล่น

FX4260686917

โบรกเกอร์

HERO

สินทรัพย์รวม(USD)

1,926,200.72

เวลาเข้าสู่ระบบครั้งล่าสุด

2022-09-28 05:10:26

เซิฟเวอร์โลเคชั่น

เวลาสร้าง

2022-09-27 05:17:14

จีนดั้งเดิม
กำไรและขาดทุน(USD) +297,555.54
อัตราผลตอบแทน 7.24%
จำนวนการซื้อขาย 740
อัตราการชนะ 74.19%
การซื้อขาเฉลี่ยรายวัน 2.23
ทำกำไรได้โดยเฉลี่ย(USD) +733.96
ขาดทุนโดยเฉลี่ย(USD) -560.57
เวลาถือครองโดยเฉลี่ย(H) 3.24
ข้อมูลนี้จัดทำโดย ศูนย์ข้อมูล WikiFX
แนวโน้มรายได้(USD)

Nearly one month

Nearly three months

12 เดือน

แนวโน้มสินทรัพย์(USD)

Nearly one month

Nearly three months

12 เดือน

การวิเคราะห์ชนิดการซื้อขาย

Nearly one month

Nearly three months

12 เดือน