หน้าแรก

>

VPS

>

การจัดอันดับ EA

>

บัญชีซื้อขาย:FX1251893356

ชื่อเล่น

FX1251893356

โบรกเกอร์

OANDA

สินทรัพย์รวม(USD)

2,066,756.00

เวลาเข้าสู่ระบบครั้งล่าสุด

2022-09-28 04:15:03

เซิฟเวอร์โลเคชั่น

เวลาสร้าง

2022-09-27 05:12:23

จีนดั้งเดิม
กำไรและขาดทุน(USD) +388,270.00
อัตราผลตอบแทน 23.13%
จำนวนการซื้อขาย 1993
อัตราการชนะ 59.01%
การซื้อขาเฉลี่ยรายวัน 4.63
ทำกำไรได้โดยเฉลี่ย(USD) +5,123.59
ขาดทุนโดยเฉลี่ย(USD) -6,908.18
เวลาถือครองโดยเฉลี่ย(H) 26.86
ข้อมูลนี้จัดทำโดย ศูนย์ข้อมูล WikiFX
แนวโน้มรายได้(USD)

Nearly one month

Nearly three months

12 เดือน

แนวโน้มสินทรัพย์(USD)

Nearly one month

Nearly three months

12 เดือน

การวิเคราะห์ชนิดการซื้อขาย

Nearly one month

Nearly three months

12 เดือน