หน้าแรก

>

VPS

>

การจัดอันดับ EA

>

บัญชีซื้อขาย:FX1251893356

ชื่อเล่น

FX1251893356

โบรกเกอร์

GEMFOREX

สินทรัพย์รวม(USD)

1,075,388.00

เวลาเข้าสู่ระบบครั้งล่าสุด

2022-08-29 08:45:13

เซิฟเวอร์โลเคชั่น

เวลาสร้าง

2022-09-28 05:13:03

จีนดั้งเดิม
กำไรและขาดทุน(USD) -2,085,883.00
อัตราผลตอบแทน -46.78%
จำนวนการซื้อขาย 4522
อัตราการชนะ 62.21%
การซื้อขาเฉลี่ยรายวัน 8.41
ทำกำไรได้โดยเฉลี่ย(USD) +5,022.68
ขาดทุนโดยเฉลี่ย(USD) -9,487.82
เวลาถือครองโดยเฉลี่ย(H) 62.89
ข้อมูลนี้จัดทำโดย ศูนย์ข้อมูล WikiFX
แนวโน้มรายได้(USD)

Nearly one month

Nearly three months

12 เดือน

ยังไม่มีข้อมูล
แนวโน้มสินทรัพย์(USD)

Nearly one month

Nearly three months

12 เดือน

การวิเคราะห์ชนิดการซื้อขาย

Nearly one month

Nearly three months

12 เดือน