หน้าแรก

>

VPS

>

การจัดอันดับ EA

>

บัญชีซื้อขาย:FX3458584655

ชื่อเล่น

FX3458584655

โบรกเกอร์

Titan FX

สินทรัพย์รวม(USD)

2,143,892.00

เวลาเข้าสู่ระบบครั้งล่าสุด

2022-09-28 05:45:21

เซิฟเวอร์โลเคชั่น

เวลาสร้าง

2022-09-27 05:52:44

จีนดั้งเดิม
กำไรและขาดทุน(USD) -2,817,169.00
อัตราผลตอบแทน -28.20%
จำนวนการซื้อขาย 888
อัตราการชนะ 63.40%
การซื้อขาเฉลี่ยรายวัน 3.55
ทำกำไรได้โดยเฉลี่ย(USD) +13,444.09
ขาดทุนโดยเฉลี่ย(USD) -31,957.51
เวลาถือครองโดยเฉลี่ย(H) 2.97
ข้อมูลนี้จัดทำโดย ศูนย์ข้อมูล WikiFX
แนวโน้มรายได้(USD)

Nearly one month

Nearly three months

12 เดือน

แนวโน้มสินทรัพย์(USD)

Nearly one month

Nearly three months

12 เดือน

การวิเคราะห์ชนิดการซื้อขาย

Nearly one month

Nearly three months

12 เดือน