หน้าแรก

>

VPS

>

การจัดอันดับ EA

>

บัญชีซื้อขาย:FX1497536133

ชื่อเล่น

FX1497536133

โบรกเกอร์

CXC

สินทรัพย์รวม(USD)

16,803,500.00

เวลาเข้าสู่ระบบครั้งล่าสุด

2022-09-27 15:05:27

เซิฟเวอร์โลเคชั่น

เวลาสร้าง

2022-09-27 05:42:09

จีนดั้งเดิม
กำไรและขาดทุน(USD) +20,003,500.00
อัตราผลตอบแทน 416.74%
จำนวนการซื้อขาย 8688
อัตราการชนะ 68.80%
การซื้อขาเฉลี่ยรายวัน 24.2
ทำกำไรได้โดยเฉลี่ย(USD) +9,718.73
ขาดทุนโดยเฉลี่ย(USD) -14,048.44
เวลาถือครองโดยเฉลี่ย(H) 468.65
ข้อมูลนี้จัดทำโดย ศูนย์ข้อมูล WikiFX
แนวโน้มรายได้(USD)

Nearly one month

Nearly three months

12 เดือน

แนวโน้มสินทรัพย์(USD)

Nearly one month

Nearly three months

12 เดือน

การวิเคราะห์ชนิดการซื้อขาย

Nearly one month

Nearly three months

12 เดือน