หน้าแรก

>

VPS

>

การจัดอันดับ EA

>

บัญชีซื้อขาย:FX2735873132

ชื่อเล่น

FX2735873132

โบรกเกอร์

HERO

สินทรัพย์รวม(USD)

728,403.98

เวลาเข้าสู่ระบบครั้งล่าสุด

2023-03-23 16:40:02

เซิฟเวอร์โลเคชั่น

เวลาสร้าง

2022-07-31 22:54:23

ทั้งหมด
กำไรและขาดทุน(USD) +232,903.98
อัตราผลตอบแทน 43.98%
จำนวนการซื้อขาย 2586
อัตราการชนะ 76.60%
การซื้อขาเฉลี่ยรายวัน 3.72
ทำกำไรได้โดยเฉลี่ย(USD) +176.20
ขาดทุนโดยเฉลี่ย(USD) -192.94
เวลาถือครองโดยเฉลี่ย(H) 13.91
ข้อมูลนี้จัดทำโดย ศูนย์ข้อมูล WikiFX
แนวโน้มรายได้(USD)

Nearly one month

Nearly three months

12 เดือน

แนวโน้มสินทรัพย์(USD)

Nearly one month

Nearly three months

12 เดือน

การวิเคราะห์ชนิดการซื้อขาย

Nearly one month

Nearly three months

12 เดือน