หน้าแรก

>

VPS

>

การจัดอันดับ EA

>

บัญชีซื้อขาย:FX7506960202

ชื่อเล่น

FX7506960202

โบรกเกอร์

HERO

สินทรัพย์รวม(USD)

700,152.37

เวลาเข้าสู่ระบบครั้งล่าสุด

2023-03-23 14:55:08

เซิฟเวอร์โลเคชั่น

เวลาสร้าง

2021-09-09 14:48:12

ทั้งหมด
กำไรและขาดทุน(USD) +44,715.80
อัตราผลตอบแทน 5.45%
จำนวนการซื้อขาย 135
อัตราการชนะ 82.22%
การซื้อขาเฉลี่ยรายวัน 0.54
ทำกำไรได้โดยเฉลี่ย(USD) +422.52
ขาดทุนโดยเฉลี่ย(USD) -91.01
เวลาถือครองโดยเฉลี่ย(H) 0.05
ข้อมูลนี้จัดทำโดย ศูนย์ข้อมูล WikiFX
แนวโน้มรายได้(USD)

Nearly one month

Nearly three months

12 เดือน

แนวโน้มสินทรัพย์(USD)

Nearly one month

Nearly three months

12 เดือน

การวิเคราะห์ชนิดการซื้อขาย

Nearly one month

Nearly three months

12 เดือน