หน้าแรก

>

VPS

>

การจัดอันดับ EA

>

บัญชีซื้อขาย:FX4265045819

ชื่อเล่น

FX4265045819

โบรกเกอร์

FXTM

สินทรัพย์รวม(USD)

7,042,318.77

เวลาเข้าสู่ระบบครั้งล่าสุด

2022-09-28 04:00:37

เซิฟเวอร์โลเคชั่น

เวลาสร้าง

2022-09-27 06:08:15

จีนดั้งเดิม
กำไรและขาดทุน(USD) +2,200,751.47
อัตราผลตอบแทน 31.19%
จำนวนการซื้อขาย 5750
อัตราการชนะ 98.35%
การซื้อขาเฉลี่ยรายวัน 16.43
ทำกำไรได้โดยเฉลี่ย(USD) +396.33
ขาดทุนโดยเฉลี่ย(USD) -426.01
เวลาถือครองโดยเฉลี่ย(H) 1669.74
ข้อมูลนี้จัดทำโดย ศูนย์ข้อมูล WikiFX
แนวโน้มรายได้(USD)

Nearly one month

Nearly three months

12 เดือน

แนวโน้มสินทรัพย์(USD)

Nearly one month

Nearly three months

12 เดือน

การวิเคราะห์ชนิดการซื้อขาย

Nearly one month

Nearly three months

12 เดือน