หน้าแรก

>

VPS

>

การจัดอันดับ EA

>

บัญชีซื้อขาย:FX3266108278

ชื่อเล่น

FX3266108278

โบรกเกอร์

MSC Group

สินทรัพย์รวม(USD)

7,645,673.60

เวลาเข้าสู่ระบบครั้งล่าสุด

2022-09-28 04:05:59

เซิฟเวอร์โลเคชั่น

เวลาสร้าง

2022-09-27 06:08:04

จีนดั้งเดิม
กำไรและขาดทุน(USD) +4,165,546.49
อัตราผลตอบแทน 106.26%
จำนวนการซื้อขาย 11521
อัตราการชนะ 68.61%
การซื้อขาเฉลี่ยรายวัน 27.76
ทำกำไรได้โดยเฉลี่ย(USD) +1,175.36
ขาดทุนโดยเฉลี่ย(USD) -1,416.77
เวลาถือครองโดยเฉลี่ย(H) 546.19
ข้อมูลนี้จัดทำโดย ศูนย์ข้อมูล WikiFX
แนวโน้มรายได้(USD)

Nearly one month

Nearly three months

12 เดือน

แนวโน้มสินทรัพย์(USD)

Nearly one month

Nearly three months

12 เดือน

การวิเคราะห์ชนิดการซื้อขาย

Nearly one month

Nearly three months

12 เดือน