Trang chủ

>

VPS

>

EA Ranking

>

Tài khoản giao dịch:FX2735873132

Tên người dùng

FX2735873132

Sàn môi giới

HERO

Total Asset(USD)

728,403.98

Last Login Time

2023-03-23 15:30:04

Lựa chọn vị trí máy chủ

Creation time

2022-07-31 22:54:23

Tất cả
P&L(USD) +232,903.98
Yield 43.98%
Volume 2586
WPCT 76.60%
Average Daily Trading 3.72
Average Profit(USD) +176.20
Average Loss(USD) -192.94
Average holding time(H) 13.91
Dữ liệu do WikiFX Data cung cấp
Yield Trend(USD)

Nearly one month

Nearly three months

12 months

Trend of Asset(USD)

Nearly one month

Nearly three months

12 months

Trading Variety Analysis

Nearly one month

Nearly three months

12 months