Trang chủ

>

VPS

>

EA Ranking

>

Tài khoản giao dịch:FX7506960202

Tên người dùng

FX7506960202

Sàn môi giới

HERO

Total Asset(USD)

700,152.37

Last Login Time

2023-03-23 16:00:06

Lựa chọn vị trí máy chủ

Creation time

2021-09-09 14:48:12

Tất cả
P&L(USD) +44,715.80
Yield 5.45%
Volume 135
WPCT 82.22%
Average Daily Trading 0.54
Average Profit(USD) +422.52
Average Loss(USD) -91.01
Average holding time(H) 0.05
Dữ liệu do WikiFX Data cung cấp
Yield Trend(USD)

Nearly one month

Nearly three months

12 months

Trend of Asset(USD)

Nearly one month

Nearly three months

12 months

Trading Variety Analysis

Nearly one month

Nearly three months

12 months