Isang linggo

Halos isang buwan

Halos tatlong buwan

12 Buwan

Lahat

Palayaw

Kabuuang Asset(USD)

Kabuuang P&L(USD)

WPCT

Nagbunga

Mga brokers
Lokasyon ng VPS
Nagbunga na Trend

1FX1444098557

963,308.16
+85.29
66.67%
0.01%

SVS

Shanghai

2FX2372924363

483,387.38
+2,119.81
100.00%
0.44%

EightCap

Washington

3FX1091046952

483,107.77
+369.34
81.82%
0.08%

OnEquity

Shanghai

4FX3638446666

355,130.84
+1,197.62
92.31%
0.34%

STARTRADER

London

5FX1810600074

346,554.33
+7,471.27
100.00%
2.20%

ETO Markets

Hong Kong

6FX4273022399

293,359.06
+27,663.09
69.18%
10.41%

xChief

London

7FX1311475972

203,589.94
+11,264.68
53.70%
5.86%

GOFX

Singapore

8FX3410072842

203,013.81
+2,846.24
77.17%
1.42%

E-Global

Washington

9FX2372924363

198,085.22
-564.71
32.00%
-0.28%

EightCap

Washington

10FX2549643330

196,207.49
-5,243.79
50.00%
-2.60%

EightCap

Singapore

Ang data ay ibinigay sa pamamagitan ng WikiFX Data
  • 1
  • 2