Panimula

>

VPS

>

Pag Raranggo ng EA

Isang linggo

Halos isang buwan

Halos tatlong buwan

12 Buwan

Lahat

Palayaw

Kabuuang Asset(USD)

Kabuuang P&L(USD)

WPCT

Nagbunga

Mga brokers
Lokasyon ng VPS
Nagbunga na Trend

1FX1768359178

736,897.22
+9,169.26
93.75%
1.26%

HERO

Beijing

2FX2735873132

728,403.98
+10,777.28
88.89%
1.50%

HERO

Shanghai

3FX4260686917

710,471.38
+9,477.77
83.33%
1.35%

HERO

Shanghai

4FX7506960202

700,152.37
+9,844.79
77.78%
1.43%

HERO

Beijing

5FX2524908133

640,378.31
+7,997.49
72.22%
1.26%

HERO

Beijing

6FX1768359178

524,753.40
+6,593.59
82.35%
1.27%

HERO

Beijing

7FX3842249980

466,316.11
+6,350.06
77.78%
1.38%

HERO

Beijing

8FX6699858372

428,356.47
+7,682.40
46.27%
1.83%

Neptune Securities

Hong Kong

9FX2162363479

363,524.61
+122.01
60.00%
0.03%

HERO

Beijing

10FX3839523292

340,170.37
+4,917.08
88.89%
1.47%

HERO

Beijing

Ang data ay ibinigay sa pamamagitan ng WikiFX Data
  • 1
  • 2