Trang chủ

>

VPS

>

EA Ranking

A week

Nearly one month

Nearly three months

12 months

Tất cả

Tên người dùng

Total Asset(USD)

Total P&L(USD)

WPCT

Yield

Sàn môi giới
Vị trí VPS
Yield Trend

1FX2199181602

804,553.44
+4,553.42
94.15%
0.57%

FBS

London

2FX1768359178

649,840.13
+7,630.61
86.67%
1.19%

HERO

Bắc Kinh

3FX2735873132

632,552.66
+6,712.22
81.25%
1.07%

HERO

Thượng Hải

4FX2524908133

599,026.34
+9,161.43
86.67%
1.55%

HERO

Bắc Kinh

5FX1145960720

535,455.30
-399.27
71.43%
-0.07%

HERO

Bắc Kinh

6FX1768359178

511,696.42
+5,883.09
80.00%
1.16%

HERO

Bắc Kinh

7FX3842249980

418,287.63
+5,101.94
76.47%
1.23%

HERO

Bắc Kinh

8FX2600217501

414,345.97
-37,789.71
62.84%
-8.36%

FXTM

Thượng Hải

9FX1145960720

405,968.20
+11,368.72
70.27%
2.88%

HERO

Bắc Kinh

10FX1125164972

371,441.92
+7,791.38
100.00%
2.14%

Renhe

Hong Kong

Dữ liệu do WikiFX Data cung cấp
  • 1
  • 2