A week

Nearly one month

Nearly three months

12 months

Tất cả

Tên người dùng

Total Asset(USD)

Total P&L(USD)

WPCT

Yield

Sàn môi giới
Vị trí VPS
Yield Trend

1FX8212415742

659,432.68
-381,822.09
77.78%
-36.67%

AIMS

Bắc Kinh

2FX9249500962

512,421.15
-166.11
53.39%
-0.03%

BOGS

Thượng Hải

3FX4088553372

498,863.05
+157.18
100.00%
0.03%

XM

Singapore

4FX3339494872

431,165.99
+25,567.97
66.67%
6.30%

TeleTrade

Bắc Kinh

5FX2874105916

362,758.32
+3,445.48
86.36%
0.96%

FXZOOM

Hong Kong

6FX2787796240

243,745.94
+12,373.89
65.62%
5.35%

TeleTrade

Bắc Kinh

7FX4152151502

235,557.79
+5,420.97
76.32%
2.36%

TeleTrade

Bắc Kinh

8FX2172753615

201,078.66
+296.83
71.43%
0.15%

Swissquote

Hong Kong

9FX9249500962

200,574.17
+303.52
55.11%
0.15%

FXTM

Thượng Hải

10FX3188709441

193,917.93
-1,396.11
86.49%
-0.71%

Vantage

Thung lũng Silicon

Dữ liệu do WikiFX Data cung cấp
  • 1
  • 2