A week

Nearly one month

Nearly three months

12 months

Tất cả

Tên người dùng

Total Asset(USD)

Total P&L(USD)

WPCT

Yield

Sàn môi giới
Vị trí VPS
Yield Trend

1FX8212415742

708,781.58
+13,379.83
90.67%
1.92%

AIMS

Bắc Kinh

2FX9249500962

522,319.95
+3,019.95
54.95%
0.58%

BOGS

Thượng Hải

3FX4088553372

499,717.61
-433.01
50.00%
-0.09%

XM

Singapore

4FX3339494872

473,411.78
+35,140.24
63.89%
8.02%

TeleTrade

Bắc Kinh

5FX2874105916

370,122.9
+4,081.96
95.45%
1.12%

FXZOOM

Hong Kong

6FX4152151502

255,191.44
+14,130.84
64.37%
5.86%

TeleTrade

Bắc Kinh

7FX3969464482

206,607.06
+4,978.45
56.36%
2.47%

XM

Frankfurt

8FX9249500962

201,526.28
-252.05
58.78%
-0.12%

FXTM

Thượng Hải

9FX3339494872

183,745.01
+6,755.03
49.37%
2.98%

TeleTrade

Bắc Kinh

10FX3188709441

167,461.72
+2,700.73
84.62%
1.64%

Vantage

Thung lũng Silicon

Dữ liệu do WikiFX Data cung cấp
  • 1
  • 2