Mahabang Posisyon
Maikling Posisyon
Lahat
72.68%
Exness
72.74%
XM
30.34%
69.66%
IC Markets
34.56%
65.44%
FBS
79.02%
GMI
74.26%
Doo Prime
32.04%
67.96%
Vantage
33.49%
66.51%
TMGM
86.46%
Ec Markets
82.66%
Justforex
37.9%
62.1%
Ang data ay ibinigay sa pamamagitan ng WikiFX Data2024-05-28 19:40:27