Mga Detalye ng Posisyon
MaikliMahaba
Kita
pagkawala
 • 1.10111
 • 1.09871
 • 1.09631
 • 1.09391
 • 1.09151
 • 1.08911
 • 1.08671
 • 1.08431
 • 1.08191
 • 1.07951
 • 1.07711
 • 24
 • 18
 • 12
 • 6
 • 0%
 • 6
 • 12
 • 18
 • 24
1.08911
Ang data ay ibinigay sa pamamagitan ng WikiFX Data 2024-07-19 17:41:18