Mga Detalye ng Posisyon
MaikliMahaba
Kita
pagkawala
 • 1.10155
 • 1.09915
 • 1.09675
 • 1.09435
 • 1.09195
 • 1.08955
 • 1.08715
 • 1.08475
 • 1.08235
 • 1.07995
 • 1.07755
 • 20
 • 15
 • 10
 • 5
 • 0%
 • 5
 • 10
 • 15
 • 20
1.08955
Ang data ay ibinigay sa pamamagitan ng WikiFX Data 2023-06-09 09:54:06