การกระจายตำแหน่ง
ShortLong
กำไร
การขาดทุน
 • 1.10155
 • 1.09915
 • 1.09675
 • 1.09435
 • 1.09195
 • 1.08955
 • 1.08715
 • 1.08475
 • 1.08235
 • 1.07995
 • 1.07755
 • 12
 • 9
 • 6
 • 3
 • 0%
 • 3
 • 6
 • 9
 • 12
1.08955
ข้อมูลนี้จัดทำโดย ศูนย์ข้อมูล WikiFX 2023-03-26 23:01:13