การกระจายตำแหน่ง
ShortLong
กำไร
การขาดทุน
 • 1.06536
 • 1.06296
 • 1.06056
 • 1.05816
 • 1.05576
 • 1.05336
 • 1.05096
 • 1.04856
 • 1.04616
 • 1.04376
 • 1.04136
 • 12
 • 9
 • 6
 • 3
 • 0%
 • 3
 • 6
 • 9
 • 12
1.05336
ข้อมูลนี้จัดทำโดย ศูนย์ข้อมูล WikiFX 2022-12-10 16:33:46