สัปดาห์ที่ผ่านมา

Nearly one month

Nearly three months

6 เดือน

ข่าวล่าสุดของ Stop Out

ข่าวล่าสุดของ Stop Out

IC Markets

เวลา2024-05-17 23:55:57

ความหลากหลายEURCHF

ราคาปิด0.98842

จำนวน0.5600000000000001Lot

จำนวนการชำระบัญชีUSD-157.48

Headway

เวลา2024-05-17 23:55:00

ความหลากหลายCADCHF

ราคาปิด0.66813

จำนวน0.01Lot

จำนวนการชำระบัญชีUSD-1.82

Headway

เวลา2024-05-17 23:55:00

ความหลากหลายCADCHF

ราคาปิด0.66813

จำนวน0.01Lot

จำนวนการชำระบัญชีUSD-5.28

Headway

เวลา2024-05-17 23:55:00

ความหลากหลายCADCHF

ราคาปิด0.66813

จำนวน0.02Lot

จำนวนการชำระบัญชีUSD-6.07

Headway

เวลา2024-05-17 23:55:00

ความหลากหลายAUDCHF

ราคาปิด0.60890

จำนวน0.01Lot

จำนวนการชำระบัญชีUSD-14.76

ข่าวล่าสุดของ Stop Out

IC Markets

เวลา2024-05-17 23:55:57

ความหลากหลายEURCHF

ราคาปิด0.98842

จำนวน0.5600000000000001Lot

จำนวนการชำระบัญชีUSD-157.48

ข่าวล่าสุดของ Stop Out

Headway

เวลา2024-05-17 23:55:00

ความหลากหลายCADCHF

ราคาปิด0.66813

จำนวน0.01Lot

จำนวนการชำระบัญชีUSD-1.82

ข่าวล่าสุดของ Stop Out

Headway

เวลา2024-05-17 23:55:00

ความหลากหลายCADCHF

ราคาปิด0.66813

จำนวน0.01Lot

จำนวนการชำระบัญชีUSD-5.28

ข่าวล่าสุดของ Stop Out

Headway

เวลา2024-05-17 23:55:00

ความหลากหลายCADCHF

ราคาปิด0.66813

จำนวน0.02Lot

จำนวนการชำระบัญชีUSD-6.07

ข่าวล่าสุดของ Stop Out

Headway

เวลา2024-05-17 23:55:00

ความหลากหลายAUDCHF

ราคาปิด0.60890

จำนวน0.01Lot

จำนวนการชำระบัญชีUSD-14.76

ความหลากหลาย

อัตรา Stop out

จำนวนการชำระบัญชี($)

สัดส่วนของปริมาณ Long และ Short

จำนวน Stop Out (Lot)

สัดส่วนของ Long และ Short

จำนวนการ Stop Out (ออเดอร์)

อัตราส่วนการสั่งซื้อ Long-Short

แนวโน้มปริมาณ Stop out

ทั้งหมด
4.45%
3,012,463.92

79

3,808.02

6535

6,265

6535

XAUUSD
5.19%
2,636,787.92

88

3,242.5

6931

5,365

7327

GBPUSD
2.8%
183,730.02

90

192.82

75

253

96

EURUSD
2.24%
56,647.6

78

173.2

89

199

5545

GBPJPY
9.14%
42,473.9

98

32.54

100

109

97

USDJPY
0.55%
33,509.8

100

36.14

100

31

86

NZDUSD
3.51%
23,015.02

100

49.52

100

51

96

USDCHF
12.14%
20,138.4

100

36.8

100

147

100

USDCAD
2.6%
6,482.96

99

28.02

98

45

90

AUDUSD
0.66%
5,109.56

92

27.32

86

55

85

EURAUD
2.31%
4,595.74

99

16.16

100

37

95

ข้อมูลนี้จัดทำโดย ศูนย์ข้อมูล WikiFX