จำนวนผู้ใช้ที่เข้าร่วมการประเมิน

127,899

จำนวนธุรกรรมทั้งหมด

4,620,602

เงินฝากเข้าสะสม

USD 2,158,695,506

เวลาอัปเดท2024-04-19
FOREX.com
คะแนนโดยรวม
AAA

FOREX.com

คะแนนโดยรวมAAA

ความเร็วในการทำธุรกรรม
373.5 ms
ซื้อขาย slippage
-0.1
ต้นทุนการทำธุรกรรม
$14.7/Lot
ต้นทุนแบบโรลโอเวอร์
$-1.81/Lot
คะแนนการตัดการเชื่อมต่อ
AAA Perfect
เพิ่มเพื่อเปรียบเทียบ
1
FXTM
คะแนนโดยรวม
AAA

FXTM

คะแนนโดยรวมAAA

ความเร็วในการทำธุรกรรม
402.3 ms
ซื้อขาย slippage
-0.2
ต้นทุนการทำธุรกรรม
$7.87/Lot
ต้นทุนแบบโรลโอเวอร์
$-5.65/Lot Poor
คะแนนการตัดการเชื่อมต่อ
AAA Perfect
เพิ่มเพื่อเปรียบเทียบ
2
XM
คะแนนโดยรวม
AAA

XM

คะแนนโดยรวมAAA

ความเร็วในการทำธุรกรรม
379.6 ms
ซื้อขาย slippage
-0.2
ต้นทุนการทำธุรกรรม
$4.82/Lot
ต้นทุนแบบโรลโอเวอร์
$-6.22/Lot Poor
คะแนนการตัดการเชื่อมต่อ
AAA Perfect
เพิ่มเพื่อเปรียบเทียบ
3
Goldwell Capital
คะแนนโดยรวม
AAA

Goldwell Capital

คะแนนโดยรวมAAA

ความเร็วในการทำธุรกรรม
297.2 ms
ซื้อขาย slippage
-0.3
ต้นทุนการทำธุรกรรม
$11.76/Lot Perfect
ต้นทุนแบบโรลโอเวอร์
$-1.07/Lot Perfect
คะแนนการตัดการเชื่อมต่อ
AAA Perfect
เพิ่มเพื่อเปรียบเทียบ
4
Dragon Leader Services
คะแนนโดยรวม
AAA

Dragon Leader Services

คะแนนโดยรวมAAA

ความเร็วในการทำธุรกรรม
414.8 ms
ซื้อขาย slippage
-0.2
ต้นทุนการทำธุรกรรม
$6.51/Lot Perfect
ต้นทุนแบบโรลโอเวอร์
$-2.68/Lot
คะแนนการตัดการเชื่อมต่อ
C
เพิ่มเพื่อเปรียบเทียบ
5
Exclusive Markets
คะแนนโดยรวม
AAA

Exclusive Markets

คะแนนโดยรวมAAA

ความเร็วในการทำธุรกรรม
408.2 ms
ซื้อขาย slippage
-3.1 Perfect
ต้นทุนการทำธุรกรรม
$22.17/Lot
ต้นทุนแบบโรลโอเวอร์
$-4.76/Lot
คะแนนการตัดการเชื่อมต่อ
AAA Perfect
เพิ่มเพื่อเปรียบเทียบ
6
GMI
คะแนนโดยรวม
AAA

GMI

คะแนนโดยรวมAAA

ความเร็วในการทำธุรกรรม
463.5 ms
ซื้อขาย slippage
0.6
ต้นทุนการทำธุรกรรม
$10.75/Lot
ต้นทุนแบบโรลโอเวอร์
$-3.7/Lot
คะแนนการตัดการเชื่อมต่อ
A
เพิ่มเพื่อเปรียบเทียบ
7
Bold Prime
คะแนนโดยรวม
AAA

Bold Prime

คะแนนโดยรวมAAA

ความเร็วในการทำธุรกรรม
513.9 ms
ซื้อขาย slippage
-0.8 Perfect
ต้นทุนการทำธุรกรรม
$22/Lot
ต้นทุนแบบโรลโอเวอร์
$0/Lot Perfect
คะแนนการตัดการเชื่อมต่อ
B
เพิ่มเพื่อเปรียบเทียบ
8
AUS GLOBAL
คะแนนโดยรวม
AAA

AUS GLOBAL

คะแนนโดยรวมAAA

ความเร็วในการทำธุรกรรม
290.2 ms
ซื้อขาย slippage
-0.2
ต้นทุนการทำธุรกรรม
$10.06/Lot Perfect
ต้นทุนแบบโรลโอเวอร์
$-0.83/Lot
คะแนนการตัดการเชื่อมต่อ
AA Perfect
เพิ่มเพื่อเปรียบเทียบ
9
ดูเพิ่มเติม
เริ่มเปรียบเทียบ(0/5)
เลือกโบรกเกอร์เพื่อเปรียบเทียบ
เลือกโบรกเกอร์เพื่อเปรียบเทียบ