Trang chủ

>

VPS

>

Xếp hạng điều kiện giao dịch

Số lượng người dùng tham gia đánh giá

73,050

Tổng số lệnh giao dịch

4,591,087

Tích luỹ ký quỹ đã sử dụng

USD 601,776,630

Thời gian cập nhật2022-12-01
FOREX.com
Đánh giá tổng quát
AAA

FOREX.com

Đánh giá tổng quátAAA

Tốc độ giao dịch
340.2 ms
Giao dịch trượt giá
-0.2
transaction cost
$14.54/Lot
Phí giao dịch qua đêm
$-0.19/Lot Perfect
Đánh giá ngắt kết nối
A Perfect
Thêm so sánh
1
FXTM
Đánh giá tổng quát
AAA

FXTM

Đánh giá tổng quátAAA

Tốc độ giao dịch
368.3 ms
Giao dịch trượt giá
-0.1
transaction cost
$5.66/Lot Perfect
Phí giao dịch qua đêm
$-1.71/Lot
Đánh giá ngắt kết nối
AA Perfect
Thêm so sánh
2
XM
Đánh giá tổng quát
AAA

XM

Đánh giá tổng quátAAA

Tốc độ giao dịch
401.5 ms
Giao dịch trượt giá
-0.5
transaction cost
$2.2/Lot Perfect
Phí giao dịch qua đêm
$-6.35/Lot
Đánh giá ngắt kết nối
C
Thêm so sánh
3
EBC
Đánh giá tổng quát
AAA

EBC

Đánh giá tổng quátAAA

Tốc độ giao dịch
176.2 ms Perfect
Giao dịch trượt giá
-2.2
transaction cost
$7.24/Lot Perfect
Phí giao dịch qua đêm
$0.12/Lot Perfect
Đánh giá ngắt kết nối
A
Thêm so sánh
4
MultiBank Group
Đánh giá tổng quát
AAA

MultiBank Group

Đánh giá tổng quátAAA

Tốc độ giao dịch
365.7 ms
Giao dịch trượt giá
-5.5
transaction cost
$6.38/Lot Perfect
Phí giao dịch qua đêm
$-6.49/Lot Perfect
Đánh giá ngắt kết nối
D
Thêm so sánh
5
Interstellar FX
Đánh giá tổng quát
AAA

Interstellar FX

Đánh giá tổng quátAAA

Tốc độ giao dịch
290.9 ms
Giao dịch trượt giá
-0.7
transaction cost
$10.31/Lot Perfect
Phí giao dịch qua đêm
$-0.14/Lot
Đánh giá ngắt kết nối
AA Perfect
Thêm so sánh
6
Alpari
Đánh giá tổng quát
AAA

Alpari

Đánh giá tổng quátAAA

Tốc độ giao dịch
391 ms
Giao dịch trượt giá
-0.7
transaction cost
$16.54/Lot
Phí giao dịch qua đêm
$-1.38/Lot Perfect
Đánh giá ngắt kết nối
AAA Perfect
Thêm so sánh
7
Dollars Markets
Đánh giá tổng quát
AAA

Dollars Markets

Đánh giá tổng quátAAA

Tốc độ giao dịch
669.8 ms Poor
Giao dịch trượt giá
-0.3
transaction cost
$6.21/Lot Perfect
Phí giao dịch qua đêm
$-0.49/Lot Perfect
Đánh giá ngắt kết nối
C
Thêm so sánh
8
Valutrades
Đánh giá tổng quát
AAA

Valutrades

Đánh giá tổng quátAAA

Tốc độ giao dịch
385.1 ms
Giao dịch trượt giá
-1.3
transaction cost
$8.79/Lot Perfect
Phí giao dịch qua đêm
$-2.39/Lot
Đánh giá ngắt kết nối
A
Thêm so sánh
9
Xem thêm
Bắt đầu so sánh(0/5)
Chọn sàn giao dịch so sánh
Chọn sàn giao dịch để so sánh