Số lượng người dùng tham gia đánh giá

132,348

Tổng số lệnh giao dịch

5,707,227

Tích luỹ ký quỹ đã sử dụng

USD 2,493,518,560

Thời gian cập nhật
FOREX.com
Đánh giá tổng quát
AAA

FOREX.com

Đánh giá tổng quátAAA

Tốc độ giao dịch
363.4 ms
Giao dịch trượt giá
0.6
transaction cost
$15.77/Lot
Phí giao dịch qua đêm
$-0.61/Lot Perfect
Đánh giá ngắt kết nối
AAA Perfect
Thêm so sánh
1
FXTM
Đánh giá tổng quát
AAA

FXTM

Đánh giá tổng quátAAA

Tốc độ giao dịch
372.5 ms
Giao dịch trượt giá
0.7
transaction cost
$9.49/Lot
Phí giao dịch qua đêm
$-4.51/Lot Poor
Đánh giá ngắt kết nối
AAA Perfect
Thêm so sánh
2
XM
Đánh giá tổng quát
AAA

XM

Đánh giá tổng quátAAA

Tốc độ giao dịch
369.7 ms
Giao dịch trượt giá
-0.3
transaction cost
$5.08/Lot
Phí giao dịch qua đêm
$-6.12/Lot Poor
Đánh giá ngắt kết nối
AA Perfect
Thêm so sánh
3
Goldwell Capital
Đánh giá tổng quát
AAA

Goldwell Capital

Đánh giá tổng quátAAA

Tốc độ giao dịch
420.4 ms
Giao dịch trượt giá
-0.9 Perfect
transaction cost
$12.15/Lot
Phí giao dịch qua đêm
$-1.14/Lot Perfect
Đánh giá ngắt kết nối
AAA Perfect
Thêm so sánh
4
GMI
Đánh giá tổng quát
AAA

GMI

Đánh giá tổng quátAAA

Tốc độ giao dịch
398.3 ms
Giao dịch trượt giá
-0.4
transaction cost
$15.23/Lot
Phí giao dịch qua đêm
$-3.81/Lot
Đánh giá ngắt kết nối
B
Thêm so sánh
5
Dollars Markets
Đánh giá tổng quát
AAA

Dollars Markets

Đánh giá tổng quátAAA

Tốc độ giao dịch
616.8 ms
Giao dịch trượt giá
-0.1
transaction cost
$4.64/Lot Perfect
Phí giao dịch qua đêm
$-0.49/Lot
Đánh giá ngắt kết nối
AAA Perfect
Thêm so sánh
6
AUS GLOBAL
Đánh giá tổng quát
AAA

AUS GLOBAL

Đánh giá tổng quátAAA

Tốc độ giao dịch
348.1 ms
Giao dịch trượt giá
-0.4
transaction cost
$7.65/Lot Perfect
Phí giao dịch qua đêm
$-0.83/Lot
Đánh giá ngắt kết nối
AA Perfect
Thêm so sánh
7
GMI Edge
Đánh giá tổng quát
AAA

GMI Edge

Đánh giá tổng quátAAA

Tốc độ giao dịch
367.5 ms
Giao dịch trượt giá
0.6
transaction cost
$22.51/Lot
Phí giao dịch qua đêm
$-4.57/Lot
Đánh giá ngắt kết nối
A Perfect
Thêm so sánh
8
Rich Smart
Đánh giá tổng quát
AAA

Rich Smart

Đánh giá tổng quátAAA

Tốc độ giao dịch
585.3 ms
Giao dịch trượt giá
-0.4
transaction cost
$12.07/Lot
Phí giao dịch qua đêm
$-2.06/Lot Perfect
Đánh giá ngắt kết nối
C
Thêm so sánh
9
Xem thêm
Bắt đầu so sánh(0/5)
Chọn sàn giao dịch so sánh
Chọn sàn giao dịch để so sánh