Số lượng người dùng tham gia đánh giá

95,035

Tổng số lệnh giao dịch

4,873,306

Tích luỹ ký quỹ đã sử dụng

USD 974,488,341

Thời gian cập nhật2023-06-01
FOREX.com
Đánh giá tổng quát
AAA

FOREX.com

Đánh giá tổng quátAAA

Tốc độ giao dịch
326.1 ms
Giao dịch trượt giá
0.2
transaction cost
$14.29/Lot
Phí giao dịch qua đêm
$-0.19/Lot Perfect
Đánh giá ngắt kết nối
A Perfect
Thêm so sánh
1
FXTM
Đánh giá tổng quát
AAA

FXTM

Đánh giá tổng quátAAA

Tốc độ giao dịch
430.8 ms
Giao dịch trượt giá
-0.1
transaction cost
$5.97/Lot
Phí giao dịch qua đêm
$-6.67/Lot Poor
Đánh giá ngắt kết nối
A Perfect
Thêm so sánh
2
XM
Đánh giá tổng quát
AAA

XM

Đánh giá tổng quátAAA

Tốc độ giao dịch
388.5 ms
Giao dịch trượt giá
-0.8 Perfect
transaction cost
$2.34/Lot Perfect
Phí giao dịch qua đêm
$-6.53/Lot Poor
Đánh giá ngắt kết nối
AAA Perfect
Thêm so sánh
3
AUS GLOBAL
Đánh giá tổng quát
AAA

AUS GLOBAL

Đánh giá tổng quátAAA

Tốc độ giao dịch
330.1 ms
Giao dịch trượt giá
-0.6 Perfect
transaction cost
$11.77/Lot
Phí giao dịch qua đêm
$-0.83/Lot Perfect
Đánh giá ngắt kết nối
B
Thêm so sánh
4
AUS GLOBAL
Đánh giá tổng quát
AAA

AUS GLOBAL

Đánh giá tổng quátAAA

Tốc độ giao dịch
395.2 ms
Giao dịch trượt giá
-0.1
transaction cost
$15.37/Lot
Phí giao dịch qua đêm
$-0.83/Lot Perfect
Đánh giá ngắt kết nối
AAA Perfect
Thêm so sánh
5
GTC
Đánh giá tổng quát
AAA

GTC

Đánh giá tổng quátAAA

Tốc độ giao dịch
280.1 ms
Giao dịch trượt giá
0.1
transaction cost
$8.75/Lot
Phí giao dịch qua đêm
$-3.18/Lot
Đánh giá ngắt kết nối
AAA Perfect
Thêm so sánh
6
IronFX
Đánh giá tổng quát
AAA

IronFX

Đánh giá tổng quátAAA

Tốc độ giao dịch
190 ms Perfect
Giao dịch trượt giá
-0.4
transaction cost
$19.94/Lot
Phí giao dịch qua đêm
$-9.74/Lot
Đánh giá ngắt kết nối
AA Perfect
Thêm so sánh
7
IC Markets
Đánh giá tổng quát
AAA

IC Markets

Đánh giá tổng quátAAA

Tốc độ giao dịch
375.4 ms
Giao dịch trượt giá
0.1
transaction cost
$8.45/Lot
Phí giao dịch qua đêm
$-3.52/Lot
Đánh giá ngắt kết nối
AAA Perfect
Thêm so sánh
8
GMI
Đánh giá tổng quát
AAA

GMI

Đánh giá tổng quátAAA

Tốc độ giao dịch
514.8 ms
Giao dịch trượt giá
-0.1
transaction cost
$19.87/Lot
Phí giao dịch qua đêm
$-1.62/Lot Perfect
Đánh giá ngắt kết nối
AAA Perfect
Thêm so sánh
9
Xem thêm
Bắt đầu so sánh(0/5)
Chọn sàn giao dịch so sánh
Chọn sàn giao dịch để so sánh