Số lượng người dùng tham gia đánh giá

111,147

Tổng số lệnh giao dịch

3,450,575

Tích luỹ ký quỹ đã sử dụng

USD 1,619,259,583

Thời gian cập nhật2023-12-02
FOREX.com
Đánh giá tổng quát
AAA

FOREX.com

Đánh giá tổng quátAAA

Tốc độ giao dịch
348.6 ms
Giao dịch trượt giá
0.6 Poor
transaction cost
$15.2/Lot
Phí giao dịch qua đêm
$-0.74/Lot Perfect
Đánh giá ngắt kết nối
A Perfect
Thêm so sánh
1
FXTM
Đánh giá tổng quát
AAA

FXTM

Đánh giá tổng quátAAA

Tốc độ giao dịch
436.8 ms
Giao dịch trượt giá
0.1
transaction cost
$5.73/Lot
Phí giao dịch qua đêm
$-6.48/Lot Poor
Đánh giá ngắt kết nối
A Perfect
Thêm so sánh
2
XM
Đánh giá tổng quát
AAA

XM

Đánh giá tổng quátAAA

Tốc độ giao dịch
385.6 ms
Giao dịch trượt giá
-0.3
transaction cost
$5.03/Lot
Phí giao dịch qua đêm
$-6.03/Lot Poor
Đánh giá ngắt kết nối
AAA Perfect
Thêm so sánh
3
capital.com
Đánh giá tổng quát
AAA

capital.com

Đánh giá tổng quátAAA

Tốc độ giao dịch
390.5 ms
Giao dịch trượt giá
-1 Perfect
transaction cost
$6/Lot Perfect
Phí giao dịch qua đêm
$0/Lot Perfect
Đánh giá ngắt kết nối
A Perfect
Thêm so sánh
4
OANDA
Đánh giá tổng quát
AAA

OANDA

Đánh giá tổng quátAAA

Tốc độ giao dịch
209.2 ms Perfect
Giao dịch trượt giá
-0.1
transaction cost
$15.58/Lot
Phí giao dịch qua đêm
$-0.49/Lot Perfect
Đánh giá ngắt kết nối
C
Thêm so sánh
5
TemplerFX
Đánh giá tổng quát
AAA

TemplerFX

Đánh giá tổng quátAAA

Tốc độ giao dịch
214.2 ms Perfect
Giao dịch trượt giá
-0.9 Perfect
transaction cost
$10.92/Lot Perfect
Phí giao dịch qua đêm
$-6.44/Lot
Đánh giá ngắt kết nối
AA Perfect
Thêm so sánh
6
Swissquote
Đánh giá tổng quát
AAA

Swissquote

Đánh giá tổng quátAAA

Tốc độ giao dịch
352.9 ms
Giao dịch trượt giá
-0.2
transaction cost
$15.36/Lot
Phí giao dịch qua đêm
$-3.16/Lot
Đánh giá ngắt kết nối
AAA Perfect
Thêm so sánh
7
Dragon Leader Services
Đánh giá tổng quát
AAA

Dragon Leader Services

Đánh giá tổng quátAAA

Tốc độ giao dịch
394 ms
Giao dịch trượt giá
-0.3
transaction cost
$12.59/Lot Perfect
Phí giao dịch qua đêm
$-2.99/Lot
Đánh giá ngắt kết nối
C
Thêm so sánh
8
EBC
Đánh giá tổng quát
AAA

EBC

Đánh giá tổng quátAAA

Tốc độ giao dịch
374.6 ms
Giao dịch trượt giá
0.2
transaction cost
$9.17/Lot Perfect
Phí giao dịch qua đêm
$-4.41/Lot
Đánh giá ngắt kết nối
AA Perfect
Thêm so sánh
9
Xem thêm
Bắt đầu so sánh(0/5)
Chọn sàn giao dịch so sánh
Chọn sàn giao dịch để so sánh