Dòng tiền

Đã cập nhật:

Net inflow trong 30 ngày(USD)
0
Đến(USD)
0
Đi(USD)
0
Lịch sử dòng vốn
Bảng xếp hạng net inflow của sàn giao dịch (top 10)

Overnight fee

Đã cập nhật:2024-06-24 01:00:00

Thu nhập swap 30 ngày(USD)

1,223,429

Đến(USD)
549,793
Đi(USD)
673,635
Phân loại

Variety

Expense

Tỷ lệ

XAUUSD

208,926

31.01%

EURUSD

66,460

9.87%

USDJPY

49,389

7.33%

GBPUSD

24,618

3.65%

GBPJPY

15,549

2.31%

Xếp hạng SWAP
Sàn môi giới
Overnight fee(%)
Tổng khối lượng(USD)
Tất cả
100%
73,975
Ec Markets
29.11%
21,537
Pepperstone
19.23%
14,227
CXM Trading
18.92%
13,998
IC Markets
11.26%
8,331
GMI
11.22%
8,297
TMGM
6.66%
4,926
STARTRADER
3.59%
2,659