Dòng tiền

Đã cập nhật:

Net inflow trong 30 ngày(USD)
0
Đến(USD)
0
Đi(USD)
0
Lịch sử dòng vốn
Bảng xếp hạng net inflow của sàn giao dịch (top 10)

Overnight fee

Đã cập nhật:2024-02-29 01:00:00

Thu nhập swap 30 ngày(USD)

2,068,809

Đến(USD)
1,001,136
Đi(USD)
1,067,673
Phân loại

Variety

Expense

Tỷ lệ

XAUUSD

213,823

20.03%

USDCHF

115,916

10.86%

USDJPY

86,304

8.08%

EURUSD

67,250

6.30%

GBPJPY

45,250

4.24%

Xếp hạng SWAP
Sàn môi giới
Overnight fee(%)
Tổng khối lượng(USD)
Tất cả
100%
346,435
Exness
55.73%
193,056
FXTM
22.35%
77,426
Ec Markets
9.87%
34,178
CXM Trading
5.86%
20,310
TMGM
2.66%
9,204
GMI
1.98%
6,856
Vantage
1.56%
5,405