Dòng tiền

Đã cập nhật:

Net inflow trong 30 ngày(USD)
0
Đến(USD)
0
Đi(USD)
0
Lịch sử dòng vốn
Bảng xếp hạng net inflow của sàn giao dịch (top 10)

Overnight fee

Đã cập nhật:2023-06-08 01:00:00

Thu nhập swap 30 ngày(USD)

1,791,771

Đến(USD)
485,905
Đi(USD)
1,305,866
Phân loại

Variety

Expense

Tỷ lệ

XAUUSD

585,488

44.84%

USDJPY

115,741

8.86%

EURUSD

73,760

5.65%

GBPJPY

49,384

3.78%

GBPUSD

35,653

2.73%

Xếp hạng SWAP
Sàn môi giới
Overnight fee(%)
Tổng khối lượng(USD)
Tất cả
100%
282,790
FXTM
34.27%
96,916
Tradeview
31.58%
89,315
ThreeTrader
12.66%
35,797
TMGM
9.42%
26,652
IC Markets
6.35%
17,966
Vatee
2.87%
8,113
Prospero
2.84%
8,031