Giá giao dịch

Đã cập nhật: 2024-07-18 01:00:00

Xu hướng giao dịch

Xu hướng thị trường

Cơ cấu sản phẩm giao dịch

 • Phân loại
 • Number of lot
 • Tỷ lệ
  • XAUUSD
  • 118,145.99
  • 48.21%
  • GBPUSD
  • 25,496.45
  • 10.40%
  • EURUSD
  • 15,691.2
  • 6.40%
  • USDJPY
  • 10,341.9
  • 4.22%

Bảng xếp hạng

24 giờ qua

 • #
 • Quốc gia/Khu vực
 • lot giao dịch
 • Quỹ nắm giữ (USD)
  • 1
  • China
  • 23,536.94
  • 344,554,113.5
  • 2
  • Indonesia
  • 5,129.24
  • 96,139,931.6
  • 3
  • Thái Lan
  • 4,387.44
  • 45,066,265.52
  • 4
  • Nhật Bản
  • 1,970.64
  • 212,383,764.19
  • 5
  • Malaysia
  • 1,783.49
  • 9,078,986.37
  • 6
  • Việt Nam
  • 1,646.51
  • 107,241,071.04
  • 7
  • Philippine
  • 1,185.63
  • 17,528,226.5
  • 8
  • Lào
  • 782.86
  • 266,975.39
  • 9
  • Đài loan
  • 657.24
  • 4,678,211.97
  • 10
  • Ấn Độ
  • 583.24
  • 2,802,485.45