Giá giao dịch

Đã cập nhật: 2023-09-29 01:00:00

Xu hướng giao dịch

Xu hướng thị trường

Cơ cấu sản phẩm giao dịch

 • Phân loại
 • Number of lot
 • Tỷ lệ
  • XAUUSD
  • 207,798.38
  • 52.38%
  • EURUSD
  • 21,291.16
  • 5.37%
  • GBPUSD
  • 20,245.66
  • 5.10%
  • USDJPY
  • 11,134.84
  • 2.81%

Bảng xếp hạng

24 giờ qua

 • #
 • Quốc gia
 • lot giao dịch
 • Quỹ nắm giữ (USD)
  • 1
  • China
  • 35,535.91
  • 133,773,350.16
  • 2
  • Indonesia
  • 3,223.16
  • 46,062,229.97
  • 3
  • Malaysia
  • 3,215.36
  • 12,061,325.78
  • 4
  • Thái Lan
  • 3,113.19
  • 20,391,864.27
  • 5
  • Nhật Bản
  • 1,256.14
  • 48,523,300.8
  • 6
  • Việt Nam
  • 1,186.01
  • 2,802,205.44
  • 7
  • Hong Kong
  • 813.57
  • 3,957,618.65
  • 8
  • Philippine
  • 748.19
  • 2,099,151.91
  • 9
  • Đài loan
  • 728.16
  • 13,952,113.37
  • 10
  • các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất
  • 337.7
  • 590,366.47