Giá giao dịch

Đã cập nhật: 2024-04-19 01:00:00

Xu hướng giao dịch

Xu hướng thị trường

Cơ cấu sản phẩm giao dịch

 • Phân loại
 • Number of lot
 • Tỷ lệ
  • XAUUSD
  • 153,805.86
  • 44.19%
  • EURUSD
  • 43,505.14
  • 12.50%
  • GBPUSD
  • 28,912.25
  • 8.31%
  • GBPJPY
  • 13,201.86
  • 3.79%

Bảng xếp hạng

24 giờ qua

 • #
 • Quốc gia/Khu vực
 • lot giao dịch
 • Quỹ nắm giữ (USD)
  • 1
  • China
  • 13,387.26
  • 450,936,956.39
  • 2
  • Indonesia
  • 3,916.79
  • 61,651,573.71
  • 3
  • Thái Lan
  • 2,664.23
  • 20,694,256.46
  • 4
  • Malaysia
  • 1,339.8
  • 6,333,793.15
  • 5
  • Nhật Bản
  • 1,118.28
  • 198,413,540.53
  • 6
  • Hong Kong
  • 914.39
  • 15,855,900.9
  • 7
  • Đài loan
  • 590.42
  • 118,144,394.18
  • 8
  • Việt Nam
  • 520.93
  • 103,594,340.27
  • 9
  • Philippine
  • 459.09
  • 11,359,698.95
  • 10
  • Ấn Độ
  • 427.06
  • 5,494,857.62