Giá giao dịch

Đã cập nhật: 2023-06-08 01:00:00

Xu hướng giao dịch

Xu hướng thị trường

Cơ cấu sản phẩm giao dịch

 • Phân loại
 • Number of lot
 • Tỷ lệ
  • XAUUSD
  • 3,036,293.18
  • 93.47%
  • GBPUSD
  • 23,690.69
  • 0.73%
  • EURUSD
  • 19,314.22
  • 0.59%
  • USDJPY
  • 14,696.45
  • 0.45%

Bảng xếp hạng

24 giờ qua

 • #
 • Quốc gia
 • lot giao dịch
 • Quỹ nắm giữ (USD)
  • 1
  • Malaysia
  • 1,064,845.01
  • 105,921,368.1
  • 2
  • China
  • 27,511.23
  • 126,047,312.05
  • 3
  • Thái Lan
  • 3,994.61
  • 13,101,751.49
  • 4
  • Indonesia
  • 1,912.41
  • 75,998,846.33
  • 5
  • Nhật Bản
  • 1,860.79
  • 41,298,240.47
  • 6
  • Đài loan
  • 1,649.09
  • 16,163,872.19
  • 7
  • Hong Kong
  • 667.63
  • 2,268,673.53
  • 8
  • Việt Nam
  • 459.4
  • 4,181,614.15
  • 9
  • Philippine
  • 262.72
  • 2,049,967.79
  • 10
  • Ấn Độ
  • 226.92
  • 897,116.14