Lệnh mua
Lệnh bán
Tất cả
53.89%
46.11%
Exness
43.83%
56.17%
XM
48.53%
51.47%
HERO
68.78%
31.22%
IC Markets
50.48%
49.52%
FBS
49.73%
50.27%
FXTM
52.66%
47.34%
Doo Prime
50.72%
49.28%
GMI
53.92%
46.08%
TMGM
51.81%
48.19%
JustMarkets
68.42%
31.58%
Dữ liệu do WikiFX Data cung cấp2023-12-03 19:17:35