BRAR
So sánh vị thế mua-bán giữa các sàn

Lệnh mua
Lệnh bán
Tất cả
37.53%
62.47%
Exness
39.58%
60.42%
XM
43.45%
56.55%
IC Markets
36.86%
63.14%
FBS
39.11%
60.89%
GMI
40.53%
59.47%
Doo Prime
36.17%
63.83%
Vantage
41.85%
58.15%
JustMarkets
40.05%
59.95%
Ec Markets
72.76%
TMGM
30.41%
69.59%

Position data

 • Sàn môi giớiVị thế(%)
 • Lot
 • Biến động 24H
 • Tất cả100%

 • 719.36
 • +47.91%
 • XM53.40%

 • 384.15
 • +67.57%
 • FBS8.25%

 • 59.38
 • +13.13%
 • EBC5.54%

 • 39.88
 • +108.03%
 • Exness5.48%

 • 39.42
 • +56.18%
 • Tickmill3.82%

 • 27.45
 • +3.94%
 • IC Markets2.91%

 • 20.93
 • +83.92%
 • CJC Markets2.66%

 • 19.14
 • 0.00%
 • AIMS2.01%

 • 14.49
 • +7.81%
 • FXTM1.47%

 • 10.58
 • -10.03%
 • HFM0.92%

 • 6.6
 • +1100.00%

Lịch sử tỷ lệ Mua/Bán

Short
Long