EUR/USD
69.56%
30.44%
GBP/USD
80.95%
AUD/USD
83.34%
NZD/USD
86.62%
USD/JPY
30.55%
69.45%
USD/CAD
93.92%
USD/CHF
85.89%
XAU/USD
82.98%
XTI/USD
74.47%
25.53%
EUR/CHF
59.01%
40.99%
Lệnh mua
Lệnh bán

Position data

 • 0.97148
 • 0.96908
 • 0.96668
 • 0.96428
 • 0.96188
 • 0.95948
 • 0.95708
 • 0.95468
 • 0.95228
 • 0.94988
 • 0.94748
 • 12
 • 8
 • 4
 • 0%
 • 4
 • 8
 • 12
0.95948
loss
Profit

Stop Out Rate

Profitable Order

Chi tiết >

Sàn môi giới

Stop Out Rate(%)

Ranking

1

FXCG

16.67

--

2

Just2Trade

11.11

45

3

FXDD

9.68

47

4

ForexClub

5.78

2

5

CWG Markets

3.44

2

6

FXCM

2.36

3

7

FXTRADING.com

2.25

2

8

NCE

2.23

2

9

CPT Markets

2.19

5

10

Valutrades

2.17

3

Total Margin

Total Transaction

Chi tiết >

Sàn môi giới

Total Asset(%)

Ranking

1

Exness

34.36

--

2

XM

10.04

--

3

FXTM

5.47

--

4

GMI

3.88

--

5

FBS

2.59

--

6

Doo Prime

2.43

--

7

TMGM

1.99

--

8

IC Markets

1.76

--

9

ZFX

1.27

--

10

Tickmill

0.80

--

Giao dịch active

New User

Chi tiết >

Sàn môi giới

Activity(%)

Ranking

1

Exness

23.88

--

2

XM

16.66

--

3

FXTM

9.03

--

4

IC Markets

5.19

--

5

TMGM

3.81

--

6

GMI

3.66

--

7

Doo Prime

2.85

--

8

FBS

2.23

--

9

ZFX

1.63

--

10

Tickmill

1.41

--

Brokers' Profitability

Vốn lưu động

Chi tiết >

Sàn môi giới

Total Profit(%)

Ranking

1

Exness

1077.30

--

2

XM

268.16

--

3

FXTM

179.39

--

4

FBS

127.84

--

5

ZFX

32.13

--

6

TMGM

28.75

--

7

Tickmill

17.25

--

8

FXDD

14.24

23

9

GMI

14.00

1

10

IC Markets

11.52

1

Phí giao dịch qua đêm

Spread Cost

Chi tiết >

Sàn môi giới

Average Rollover

Ranking

1

Valutrades

3.33

--

2

Doo Prime

1.91

--

3

FxPro

0.82

1

4

GMI

0.78

1

5

Swissquote

0.63

--

6

ATFX

0.37

1

7

GO MARKETS

-0.15

29

8

Just2Trade

-0.20

4

9

Alpari

-0.39

--

10

FXPRIMUS

-0.40

8

Tiền nạp ròng

Tiền rút ròng

Chi tiết >

Sàn môi giới

Tiền nạp ròng(%)

Ranking

1

Exness

399.71

--

2

XM

70.37

--

3

FXTM

40.06

--

4

Doo Prime

38.42

--

5

FBS

25.54

--

6

GMI

25.11

--

7

ZFX

21.22

--

8

TMGM

17.41

--

9

IC Markets

10.16

1

10

CPT Markets

9.91

1

VPS Standard

1*CPU /

1G /

40G /

1M

$ 0.10 USD /Month

VPS Pro

2*CPU /

2G /

60G /

1M

$ 6.99 USD /Month

Shock

Creator

Recent profit : +158.14%
Xác định biên độ dao động của thị trường hiện tại theo sự biến động của thị trường trong những ngày gần đây; Mức tương đối cao mở lệnh bán, mức tương đối thấp mở lệnh mua, thao tác liên tục dựa trên nguyên lý này.
0 đã mua
27
$ 0.99 $980.00

Trend type

Chaos

Recent profit : +606.06%
Xác định sự biến động của thị trường. Khi giá đóng cửa, phá vỡ đường trên của thị trường biến động hoặc giảm xuống dưới đường dưới của thị trường biến động, đó là một điểm giao dịch chính tốt hơn. Tại thời điểm này, biểu tượng xu hướng có thể tạo ra tỷ lệ lỗ lãi tốt hơn.
0 đã mua
316
$ 0.99 $980.00

Shock

Apollo

Recent profit : +134.11%
Khi thị trường đi đến một mức tương đối cực đoan (ví dụ: khi thị trường đã tăng trong một thời gian dài), Bởi vì thị trường sẽ không ngừng biến động giữa hai chiều long và short, khả năng thị trường đảo chiều và quay đầu giảm là rất cao. Chiến lược này sẽ short vào thời điểm này, thường có thể thu được tỷ lệ thắng và tỷ lệ lỗ lãi cao.
226 đã mua
4841
$ 0.99 $980.00
EA RankingChi tiết >