BRAR
So sánh vị thế mua-bán giữa các sàn

Lệnh mua
Lệnh bán
Tất cả
41.45%
58.55%
Exness
43.89%
56.11%
XM
43.2%
56.8%
FXTM
38.7%
61.3%
HERO
94.59%
IC Markets
52.28%
47.72%
GMI
46.71%
53.29%
TMGM
47.72%
52.28%
FBS
47.3%
52.7%
Doo Prime
44.55%
55.45%
Vantage
44.76%
55.24%

Position data

 • Sàn giao dịchVị thế(%)
 • Lot
 • Biến động 24H
 • Tất cả100%

 • 719.36
 • +47.91%
 • XM53.40%

 • 384.15
 • +67.57%
 • FBS8.25%

 • 59.38
 • +13.13%
 • EBC5.54%

 • 39.88
 • +108.03%
 • Exness5.48%

 • 39.42
 • +56.18%
 • Tickmill3.82%

 • 27.45
 • +3.94%
 • IC Markets2.91%

 • 20.93
 • +83.92%
 • CJC Markets2.66%

 • 19.14
 • 0.00%
 • AIMS2.01%

 • 14.49
 • +7.81%
 • FXTM1.47%

 • 10.58
 • -10.03%
 • HFM0.92%

 • 6.6
 • +1100.00%

Lịch sử tỷ lệ Mua/Bán

Short
Long