Shock

Apollo

Backtest income in past year:+134.11%
Khi thị trường đi đến một mức tương đối cực đoan (ví dụ: khi thị trường đã tăng trong một thời gian dài), Bởi vì thị trường sẽ không ngừng biến động giữa hai chiều long và short, khả năng thị trường đảo chiều và quay đầu giảm là rất cao. Chiến lược này sẽ short vào thời điểm này, thường có thể thu được tỷ lệ thắng và tỷ lệ lỗ lãi cao.
226 đã mua
4677
$ 1.99 $980.00

Shock

Terminator

Backtest income in past year:+36.97%
Chiến lược này chủ yếu là thực hiện các lệnh theo đường boll, cao ngắn và thấp dài, sau đó đặt vị trí dừng lợi nhuận, thêm các vị trí bị lỗ và quay trở lại vị trí này sau khi thêm các vị trí.
73 đã mua
4249
$ 1.99 $980.00

Shock

Hunter

Backtest income in past year:+28.69%
Các thợ săn chủ yếu nhắm vào thị trường nhảy ngắn. Khi thị trường tăng đột ngột trong một thời điểm lớn trên đường đi lên, chiến lược dự đoán rằng sẽ có một thị trường lớn. Lúc này chiến lược đi dài sẽ đặt điểm dừng lãi nhỏ và điểm dừng lỗ lớn, như vậy tỷ lệ thắng sẽ rất cao.
970 đã mua
990
$ 1.99 $280.00

Shock

Shocks Mor

Backtest income in past year:+30.52%
ShocksMor chủ yếu nhằm vào thị trường sốc của thị trường chéo. Nó chủ yếu là để thực hiện thị trường chéo khi biến động đĩa nhỏ theo giờ Châu Á. Trong giai đoạn này, biến động thị trường nhìn chung là nhỏ. Trong trường hợp này, có thể dễ dàng thực hiện thị trường sốc và thu hoạch tốt hơn. Nó chủ yếu sử dụng đường bao chỉ báo đường đôi, ngắn ở đường trên và dài ở đường dưới.
86 đã mua
1537
$ 1.99 $280.00

Shock

Aegis(MT5)

Backtest income in past year:+49.75%
Aegis là một chiến lược sốc, chủ yếu sử dụng hai đường trung bình động. Khi khoảng cách gần, RSI ở đáy dài Hai đường trung bình động gần nhau cho thấy chúng đang ở trong phạm vi sốc Lúc này, RSI lại ở đáy, có thể gây sốc và kéo dài
123 đã mua
9350
$ 1.99 $280.00
Shock
MT4
Ares
2368
Return on cycle+47.24%
Cycle of back testing(2020.11.30 - 2022.01.21)
Applicable Platform
Applicable productsEURGBP,等交叉盘
Thời gian cập nhật2022-01-24
Authorization cyclePermanent

Backtesting data does not represent future performance

Ares sử dụng độ lệch chỉ số CCI để giao dịch. Độ lệch đề cập đến giá trị thấp mới của thị trường. Nếu giá trị của chỉ báo không phải là mức thấp mới, thì đó là độ lệch đáy ở phía dưới, hoặc giá trị của thị trường là mức cao mới. Nếu giá trị của chỉ báo không cao mới, thì đó là độ lệch cao nhất ở trên cùng. Đây là cái gọi là độ lệch. Sự hình thành của độ lệch là khi người ta ước tính rằng thị trường đã đạt đến tình trạng cực đoan và sắp đi theo hướng ngược lại, Dài khi thị trường lệch khỏi đáy và ngắn khi thị trường lệch khỏi đỉnh.

$ 1.99 $ 280.00 68 đã mua
Download test report

I agree to《Risk Agreement》

Historical trend
Advanced Statistics

Sản phẩm giao dịch

EURGBP (Euro vs Great Britain Pound )

Initial Capital

$10000.00

Total Net Profit

$4723.81

Total Profit

$5818.04

Total Loss

$-1094.24

Profit Factor

5.32

Expected profit

53.08

Total Trades

89

Sell Order (of total profit)

46 (60.87%)

Buy Order (of total profit)

43 (48.84%)

Profit (of total)

49 (55.06%)

Loss (of total)

40 (44.94%)

Max Profit

$868.19

Max Loss

$-151.76

Average Profit

$118.74

Average Loss

$-27.36

Max Consecutive Profit

$1132.91 (2)

Max Consecutive Loss

$-257.16 (3)

Max Times of Consecutive Profit

4 (892.22)

Max Times of Consecutive Loss

3 (-257.16)

Average Consecutive Profit

2

Average Consecutive Loss

1

EA Description
Tên EA Ares Tính năng 1 Thị trường đảo ngược sốc Chức năng 1 Ares là một chiến lược đi chệch hướng, chủ yếu làm đảo ngược thị trường, tức là gây chấn động thị trường. 2 Độ lệch có nghĩa là thị trường đang ở mức cao mới và chỉ báo không ở mức cao mới hoặc thị trường đang ở mức thấp mới và chỉ báo không ở mức thấp mới Bạn có thể tự tìm kiếm trên Internet. 3 Chiến lược chính là mở vị thế theo độ lệch của CCI. Sau khi mở vị thế, dừng lợi nhuận và dừng lợi nhuận sau khi thêm vị thế để hoàn thành vị thế đóng. 4 Dài: khi thị trường có mức thấp mới, đồng thời chỉ báo có mức thấp mới và thị trường bắt đầu đảo chiều, sau đó thị trường tiếp tục giảm. Tại thời điểm này, có sự đảo chiều của CCI và sau đó là điểm thấp, nhưng điểm thấp của CCI tại thời điểm này cao hơn điểm thấp của CCI trước đó. là độ lệch (thị trường ở mức thấp mới và chỉ báo không phải là mức thấp mới) Và tại thời điểm này, CCI tương đối thấp (có thể thiết lập) và dài. 5 Ngắn hạn: khi thị trường có mức cao mới, đồng thời chỉ báo có mức cao mới và thị trường bắt đầu đảo chiều, sau đó thị trường tiếp tục tăng. Tại thời điểm này, có sự đảo chiều của CCI và sau đó là điểm cao, nhưng điểm cao của CCI tại thời điểm này thấp hơn điểm cao của CCI trước đó, Tại thời điểm này, báo giá cao hơn t báo giá cao trước đó, tức là có là độ lệch (thị trường đang ở mức cao mới và chỉ báo không phải là mức cao mới) Và tại thời điểm này, CCI tương đối cao (có thể thiết lập được) và ngắn 6 Điểm dừng lợi nhuận của việc mở vị thế mua được đặt tại nhiều thời điểm bằng khoảng cách từ điểm thấp nhất của hai đường K gần nhất đến giá mở cửa. 7 Điểm dừng lợi nhuận của việc mở vị thế bán khống được đặt tại nhiều thời điểm bằng khoảng cách từ điểm cao nhất của hai đường K gần nhất đến giá mở cửa. 8 Trong trường hợp thua lỗ sau khi mở lệnh dài, hãy ghi lại giá trị lớn nhất của ATR từ dòng K khi vị thế được mở và mức giảm của thị trường thấp hơn (nhỏ hơn) điểm khoảng cách của lệnh dài thấp nhất x (= ATR * atr_time), nghĩa là, tăng vị trí của lệnh mua Giá trung bình giữa giá của lệnh đầu tiên và giá của lệnh cuối cùng được đặt cho tất cả lợi nhuận của lệnh dài dừng sau khi thêm lệnh. 9 Nếu bị lỗ sau khi mở lệnh bán, hãy ghi lại giá trị lớn nhất của ATR từ dòng K khi mở vị thế. Nếu thị trường tăng cao hơn (lớn hơn) điểm khoảng cách của X (= ATR * atr_time) của lệnh cao nhất, lệnh ngắn sẽ được thêm vào Điểm dừng lợi nhuận của tất cả các lệnh ngắn sau khi bổ sung vị thế được đặt thành giá giữa giữa giá của lệnh đầu tiên và giá của phần bổ sung vị trí cuối cùng. 10 Đồng thời, cùng một giống chỉ giữ các vị trí cùng chiều Sau khi đóng vị trí, chúng tôi sẽ tìm các điều kiện đáp ứng tín hiệu để mở vị trí. 11 Chiến thuật này có tác dụng tốt đối với các quả tạt. Thị trường áp dụng 1 cú sốc thị trường Ghi chú 1 Thời gian sử dụng: M15 2 Tài khoản: Tối thiểu 10000 USD 3 Biểu tượng: EURGBP 4 Khối lượng giao dịch: tối thiểu 0,1 lô và đặt theo khẩu vị rủi ro của bạn. Thông số 1 Lots : Khối lượng giao dịch. 2 phép thuật: phép thuật EA. 3 cciperiod: Số chu kỳ của chỉ số CCI. 4 length: Số dòng K gây ra độ lệch (độ lệch nằm ngoài số K dòng này không phải là độ lệch hiệu quả). 5 up_cci: Khi ngắn, giá trị của độ lệch CCI phải lớn hơn giá trị này. 6 dn_cci: Khi long, giá trị của độ lệch CCI phải nhỏ hơn giá trị này. 7 bội số: Điểm dừng lợi nhuận là bội số của khoảng cách giữa điểm cao và điểm thấp. Để biết chi tiết, hãy xem các điểm chức năng 6 và 7. 8 price_dispoint : Chênh lệch giá giữa các điểm cao hoặc thấp của báo giá tại hai thời điểm giữa độ lệch phải lớn hơn giá trị này. 9 cci_dispoint : Chênh lệch giá giữa các điểm cao hoặc thấp của CCI tại hai thời điểm giữa các độ lệch phải lớn hơn giá trị này. 10 kcount: Số dòng tối thiểu tạo ra độ lệch (độ lệch phải được hoàn thành trong số k dòng này). 11 atrperiod: Số chu kỳ của chỉ số ATR. 12 atr_time : Khoảng cách thêm các vị trí bằng bao nhiêu lần ATR tối đa. 13 add_lot_time: Số lần thêm vị trí Vị trí được tăng lên bao nhiêu lần mỗi lần. Khuyến cáo rủi ro: 1 Lỗi có thể xảy ra trong các môi trường thử nghiệm khác nhau. 2 Tốt hơn là bạn nên kiểm tra EA bằng tài khoản demo hoặc tài khoản thực nhỏ trước khi giao dịch. 3 Kết quả kiểm tra không đảm bảo lợi nhuận trong tương lai. 4 Hiện tại, chiến thuật này chỉ thực hiện tốt các pha giao bóng trong 15 phút. Mô tả thử nghiệm: 1 Xem báo cáo thử nghiệm để biết chi tiết
Cảnh báo rủi ro

Dữ liệu WikiFX được thu thập từ kho dữ liệu của các ủy ban có thẩm quyền, giám sát và quản lý thị trường ngoại hối tại các quốc gia như FCA tại Anh, ASIC tại Úc v.v, với tôn chỉ những nội dung công bố đều công chính, khách quan và chân thực, không thu các lệ phí không chính đáng như lệ phí tiếp thị, quảng cáo, xếp hạng, rửa sạch số liệu v.v. WikiFX cố gắng duy trì sự đồng nhất và đồng bộ giữa số liệu bên chúng tôi và số liệu uy tín của các ủy ban giám sát quản lý, tuy nhiên chúng tôi không cam kết sự đồng nhất và đồng bộ tức thời.

Xét tới tình hình phức tạp của ngành công nghiệp ngoại hối, không tránh khỏi tình trạng một số các sàn môi giới sử dụng các thủ đoạn lừa dối để xin được giấy phép đăng ký hợp pháp tại cơ quan cai quản. Nếu dữ liệu được xuất bản bởi WikiFX không phù hợp với tình hình thực tế, vui lòng gửi dữ liệu cho chúng tôi thông qua các chuyên mục 'Tố cáo' của WikiFX. Chúng tôi sẽ xác minh kịp thời và công bố kết quả có liên quan.

Ngoại hối, kim loại quý và hợp đồng OTC đều là các sản phẩm đòn bẩy, có tồn tại các tiềm ẩn rủi ro khá cao, có thể dẫn đến vốn đầu tư của quý khách bị tổn thất, xin hãy cẩn trọng trong quá trình đầu tư.

Lưu ý: Những thông tin do WikiFX cung cấp chỉ mang mục đích tham khảo, không phải lời khuyên hay tư vấn giao dịch đầu tư. WikiFX không chịu trách nhiệm với bất kỳ quyết định đầu tư nào của người dùng.