Bước 1

Bước 1
Thông báo về liên kết
1.Máy chủ cần được liên kết với tài khoản thực và không hỗ trợ đối với tài khoản demo.
2. Một tài khoản thực chỉ có thể được liên kết với một máy chủ. Nếu tài khoản thực đã liên kết với một máy chủ khác, bạn cần đăng xuất khỏi máy chủ lưu trữ đám mây đã liên kết trước đó để hủy liên kết tài khoản đó.

Bước 2

Bước 2
Tải hướng dẫn WikiFXDefense
1.Để đảm bảo việc sử dụng WikiFX VPS bình thường, phần mềm giao dịch của bạn cần tải và sử dụng tập lệnh WikiFXDefense, tập lệnh này có thể theo dõi môi trường giao dịch của bạn trong thời gian thực, tìm ra chi phí ẩn và xác định ưu và nhược điểm của nền tảng
2.Sau khi mở MT4 / MT5, phần mềm WikiFXDefense sẽ tự động nhập tập lệnh WikiFXDefense vào phần mềm giao dịch, được hiển thị trong danh sách điều hướng phần mềm giao dịch như sau:
3.Tải tập lệnh WikiFXDefense vào cửa sổ biểu đồ xu hướng (bạn cần chọn "Allow DLL import"), như bên dưới:
4.Nếu trạng thái Status đều là 1, điều đó có nghĩa là quá trình tải thành công và có thể sử dụng bình thường.

Bước 3

Bước 3
Một số vấn đề thường gặp
1. Nếu tài khoản giao dịch là tài khoản demo, lời nhắc trên sẽ xuất hiện khi tải tập lệnh WikiDefense. Tập lệnh WikiDefense chỉ được phép tải và sử dụng đối với tài khoản thực.
2. Nếu người dùng đã mở nhiều VPS, đã đăng nhập vào tài khoản giao dịch trên VPS khác và tài khoản giao dịch đã tải tập lệnh WikiFXDefense, thông báo trên sẽ xuất hiện.
3. Nếu bạn tải tập lệnh WikiFXDefense mà không chọn "Allow DLL import", lời nhắc trên sẽ xuất hiện.
Lưu ý:

Trong quá trình vận hành phần mềm giao dịch, vui lòng không gỡ cài đặt tập lệnh WikiFXDefense. Nếu người dùng muốn tải các EA khác, vui lòng thao tác trong các cửa sổ khác. Nếu không, tập lệnh WikiFXDefense sẽ ngừng hoạt động, ảnh hưởng đến quá trình sử dụng VPS.

1.Việc kết nối có thành công hay không là tùy thuộc vào các điều kiện gia hạn hiển thị trên APP;