VPS cTrader Hướng dẫn cấu hình
VPS cTrader
2*CPU / 4G / 100G / 2M

USD 16.99 /Tháng

Purchase

CPU 2*CPU

Ram 4GRam

Ổ cứng 100G

Băng thông 2M Băng thông

Lưu lượng mạng Không giới hạn

Hệ điều hành Windows 2016

Thời gian cài đặt 5 phút

Thời gian bảo đảm có hiệu lực 100%

Hệ thống WikiDefense

Gửi EA trong một cú nhấp

Hỗ trợ bất kỳ hệ thống EA nào

Hỗ trợ tài khoản sàn giao dịch

tất cả các nền tảng giao dịch

Meta Teader 4 Cài đặt sẵn có

Meta Teader 5 Cài đặt sẵn có

Bảo vệ chống tấn công DDOS nâng cao

Ngôn ngữ

简体中文、繁体中文、English、日本语、ภาษาไทย、Tiếng Việt、اللغة العرب

Phủ nhiều nút mạng

Thượng Hải

Seoul