Hướng dẫn sử dụng VPS
 • 1.Mục đích của VPS: chỉ được sử dụng cho các giao dịch ngoại hối, thường được sử dụng cho giao dịch theo chương trình sử dụng EA trên phần mềm giao dịch MT4/MT5

 • 2.Thời gian sử dụng: Mỗi lần mua có giá trị trong một tháng và được gia hạn hàng tháng tùy thuộc vào việc có đáp ứng các điều kiện gia hạn ưu đãi hay không (máy chủ độc quyền sẽ tự động gia hạn nếu đáp ứng các điều kiện sử dụng).

 • 3.Nếu bạn mua VPS thông thường lần đầu tiên, bạn phải liên kết tài khoản giao dịch của mình trong vòng 7 ngày tự nhiên sau khi mua VPS. Nếu không có ràng buộc, bạn sẽ nhận được tin nhắn văn bản cảnh báo và lời nhắc qua email trong sáu ngày liên tục bắt đầu từ ngày thứ hai sau khi mua VPS cho đến khi ràng buộc thành công. Nếu không, VPS sẽ tự động được tái chế vào ngày thứ tám sau khi mua VPS và người dùng sẽ nhận được lời nhắc qua SMS về việc tái chế VPS. Các phiên bản VPS khác không có hạn chế này.

 • 4.Nếu tài khoản giao dịch được liên kết thành công trong vòng 7 ngày sau khi mua, bạn sẽ nhận được tin nhắn nhắc nhở rằng VPS sắp hết hạn 5 ngày trước khi VPS hết hạn cho đến khi hết hạn.

Điều kiện gia hạn giảm giá:

 • 1.Đăng ký cần được gia hạn trong vòng 30 ngày trước khi hết hạn (vì vậy không thể gia hạn nhiều tháng cùng một lúc)

 • 2.Người dùng liên kết thành công tài khoản giao dịch thực trên VPS

 • 3.Tài khoản giao dịch bị ràng buộc bởi người dùng phải có ít nhất một giao dịch thực mỗi tháng (có ít nhất một lệnh đóng)

Bạn có thể xem các quy tắc trên khi gia hạn và kiểm tra xem chúng có được đáp ứng hay không. Nếu có bất kỳ sự bất thường nào, vui lòng liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng.

 • •Sau khi kích hoạt VPS, người dùng sẽ nhận được tin nhắn nhắc nhở kích hoạt VPS.

 • •Nếu người dùng xóa VPS hoặc VPS được tự động tái chế, anh ta cũng sẽ nhận được tin nhắn nhắc nhở xóa VPS.

 • •Sau khi người dùng gia hạn thành công cũng sẽ nhận được tin nhắn SMS nhắc nhở gia hạn VPS thành công.

 • •Nếu người dùng kích hoạt hoặc gia hạn VPS và không kích hoạt thành công sau khi thanh toán hoặc ngày hết hạn gia hạn không thay đổi, người dùng có thể liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng kịp thời.

Lưu ý khi sử dụng:

 • 1.Về nguyên tắc, VPS chỉ được sử dụng cho các giao dịch ngoại hối. Nếu người dùng cài đặt và chạy quá nhiều chương trình không liên quan trên VPS sẽ ảnh hưởng đến độ ổn định của hệ thống, dẫn đến không đăng nhập được hoặc thực thi chương trình bị chậm, v.v.

 • 2.Nếu người dùng thực hiện các hoạt động bất hợp pháp trên VPS, chẳng hạn như tấn công của hacker, một khi bị phát hiện, VPS sẽ bị dừng hoặc tái chế bất cứ lúc nào.

 • 3.Khi đặt mật khẩu VPS, người dùng nên cố gắng đặt mật khẩu có độ phức tạp cao hơn, nếu không sẽ dễ bị xâm phạm và gây thất thoát.

 • 4.Hiện tại, VPS được chia thành cấu hình bình thường và cấu hình cao. Phiên bản thông thường của VPS có thể đáp ứng nhu cầu sử dụng chung; nếu EA sử dụng trong phần mềm MT4/MT5 của người dùng chiếm nhiều tài nguyên (mức sử dụng CPU hoặc bộ nhớ quá cao), bạn có thể thực hiện. chọn mua VPS cấu hình cao.

 • 5.Một VPS có thể chạy tới 32 MT4/MT5 cùng một lúc.

 • 6.Sau khi mở VPS thành công, người dùng có thể vào hệ thống phụ trợ để đổi mật khẩu hoặc làm lại hệ thống.

 • 7.Nếu người dùng gặp bất thường trong quá trình sử dụng VPS, người dùng có thể liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng để kịp thời xử lý.