Bước 1

Bước 1
Giải nén thư mục nhận được trên màn hình

Bước 2

Bước 2
2. Có ba tệp trong thư mục, sao chép tệp .ex4 / .ex5 và .bmp

Bước 3

Bước 3
3. Mở chương trình MT4 / MT5 desktop, tìm [File] trong menu---> tìm [Open Data Folder]. Như vậy, bạn mới có thể định vị chính xác thư mục tệp dữ liệu của chương trình.

Fourth step

Fourth step
4. 19014

Step 5

Step 5
Nhấp đúp để mở thư mục Experts và sao chép tệp bạn vừa sao chép vào thư mục này

Bước 6

Bước 6
6. Quay lại thanh điều hướng của phần mềm MT4 / MT5 đã mở, chọn EA trading -> nhấp chuột phải -> Refresh để xem chương trình EA bạn vừa sao chép

Bước 7

Bước 7
Cấu hình EA

Bước 8

Bước 8
Sau đó, hãy tạo biểu đồ của một sản phẩm giao dịch trước, sau đó chọn một EA để chạy. Đầu tiên hãy đánh dấu vào "commonly used" tại đây để cho phép giao dịch tự động theo thời gian thực để nhập thư viện liên kết động, cho phép, chọn OK

Bước 9

Bước 9
Nếu hiển thị biểu tượng "mặt khóc" tức là máy chủ chưa kích hoạt thành công, bạn cần chọn giao dịch tự động trên công cụ và máy chủ sẽ chạy bình thường
Những vấn đề thường gặp

1.Nếu EA được tải và cài đặt thành công ở trạng thái giao dịch tự động, biểu tượng "mặt cười" sẽ hiển thị ở góc trên bên phải của cửa sổ biểu đồ xu hướng

2.Nếu mua EA thành công, nhưng gói nén không được gửi đến máy tính để bàn của máy chủ, bạn có thể truy cập trang web chính thức để tải xuống trực tiếp.