Quy trình mua VPS

Thông số sản phẩm VPS

Các bước ứng dụng VPS

  1. Mở APP WikiFX, vào trang chủ, nhấp vào [VPS] để vào quy trình kích hoạt VPS

  1. Chọn máy chủ đám mây cần thiết

  1. [Chọn Máy chủ], tốt hơn là chọn máy chủ gần nhất với địa chỉ máy chủ của đại lý. Không thể thay đổi sau khi chọn. Nếu bạn cần thay đổi, hãy đăng xuất khỏi VPS và mua lại.

  1. [Chọn ngôn ngữ VPS], chọn ngôn ngữ hệ thống bạn thường sử dụng.

  1. Đặt mật khẩu máy chủ của bạn

  1. Xác nhận thông tin đặt hàng của bạn và thanh toán bằng tiền vàng (cần mua tiền vàng trong APP).

  1. Xác nhận thông tin đơn hàng và ghi lại "địa chỉ IP máy chủ", "số tài khoản" và "mật khẩu". Bạn nên chụp ảnh màn hình và lưu lại phòng khi quên. Sau khi hoàn tất tất cả các bước đăng ký, bạn nên đợi 10 phút trước khi đăng nhập.