Làm cách nào để kết nối với VPS trong Windows?

VPS là gì?

VPS (Máy chủ riêng ảo), bạn có thể truy cập VPS của WikiFX thông qua kết nối máy tính từ xa.

bước đầu tiên

Mở ứng dụng WikiFX, đi tới [My]-[My VPS] để lấy IP máy chủ, tên người dùng và mật khẩu của bạn.

Bước 2

Mở máy tính Windows, nhấn và giữ phím [Win+R], khởi động công cụ dòng lệnh và nhập [mstsc] để kết nối với máy tính từ xa.

Nhập kết nối máy tính từ xa, nhập IP VPS (IP máy chủ) vào cột máy tính và nhấp vào nút [Kết nối]

Sau khi kết nối thành công, nhập tên tài khoản và mật khẩu đăng nhập rồi nhấp vào nút [OK]

Một cửa sổ bật lên sẽ xuất hiện, nhấp vào [Có] để tiếp tục kết nối.

bước thứ ba

Kết nối thành công và bạn vào VPS.