Bước 1

Bước 1
Sau khi xác nhận hệ thống và các điều kiện trên, trên hệ điều hành Windows 10, hãy nhấp vào menu Start:

Bước 2

Bước 2
Trong menu start, nhập Remote Desktop Connection và nhấn [Enter]:

Bước 3

Bước 3
Bạn sẽ nhìn thấy Remote Desktop Connection. Nhấp để hiển thị các tuỳ chọn:

Fourth step

Fourth step
Nhập EA VPS IP mà bạn đã khởi động thành công. Chọn "Cho phép lưu thông tin đăng nhập" để không cần nhập lại mật khẩu VPS trong các lần đăng nhập sau.

Step 5

Step 5
Bạn sẽ được yêu cầu chấp nhận chứng chỉ EA VPS. Vui lòng chọn "Không hỏi lại" để kết nối với máy tính này và chọn Có:

Bước 6

Bước 6
Tại thời điểm này, bạn sẽ thấy màn hình Windows của mình - đây là màn hình EA VPS của bạn

Bước 7

Bước 7
Sau khi đăng nhập vào VPS, hệ thống tự động khởi động và đăng nhập vào phần mềm tianyandun. Góc dưới bên phải hiển thị kết nối máy chủ thành công, cho biết đăng nhập thành công
Hướng dẫn WikiFXDefense

Sản phẩm phần mềm công nghệ cao đầu tiên trên thế giới có thể theo dõi thông tin tài khoản giao dịch trong thời gian thực và các chi phí ẩn

1、Liên kết đồng thời vps và app, thep dõi thông tin giao dịch trên ứng dụng mọi lúc mọi nơi

2、Bảo mật thông tin tài khoản và các giao dịch theo thời gian thực

3、Phát hiện các chi phí Phát hiện các chi phí ẩn và đánh giá môi trường giao dịch theo thời gian thực thông qua các thuật toán khai thác dữ liệu

Lưu ý:
Sau khi phần mềm giao dịch tải tập lệnh WikiFXdefense, vui lòng không đóng cửa sổ hoặc được thay thế bằng các EA khác. Nếu không, tập lệnh sẽ không thể bảo vệ an toàn cho tài khoản của bạn và ảnh hưởng đến việc sử dụng vps bình thường.