Bước 1

Bước 1
Cài đặt Microsoft Remote Desktop
·Cài đặt ứng dụng Microsoft Remote Desktop từ App Store bằng liên kết sau:
https://itunes.apple.com/us/app/microsoft-remote-desktop/id715768417
·Nếu cài đặt ứng dụng Microsoft Remote Desktop không được App Store hỗ trợ trong khu vực của bạn, hãy chọn
Tải ngay

Bước 2

Bước 2
Chọn "Open" sau khi cài đặt ứng dụng, nhấp vào "Add PC" sau khi mở:

Bước 3

Bước 3
Nhập địa chỉ IP của EA VPS vào trường tên PC: và chọn Add

Fourth step

Fourth step
Nhấp đúp vào mục kết nối mới để kết nối với EA VPS:

Step 5

Step 5
Màn hình tải sẽ xuất hiện, sau đó bạn sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin đăng nhập VPS của mình (tên tài khoản đăng nhập, mật khẩu đăng nhập cho EA VPS):

Bước 6

Bước 6
Bạn sẽ nhận được một thông báo. Chọn "Tiếp tục":
Tại thời điểm này, bạn sẽ thấy màn hình Windows của mình - đây là màn hình EA VPS của bạn

Bước 7

Bước 7
Sau khi đăng nhập vào VPS, hệ thống tự động khởi động và đăng nhập vào phần mềm tianyandun. Góc dưới bên phải hiển thị kết nối máy chủ thành công, cho biết đăng nhập thành công
Hướng dẫn WikiFXDefense

Sản phẩm phần mềm công nghệ cao đầu tiên trên thế giới có thể theo dõi thông tin tài khoản giao dịch trong thời gian thực và các chi phí ẩn

1、Liên kết đồng thời vps và app, thep dõi thông tin giao dịch trên ứng dụng mọi lúc mọi nơi

2、Bảo mật thông tin tài khoản và các giao dịch theo thời gian thực

3、Phát hiện các chi phí Phát hiện các chi phí ẩn và đánh giá môi trường giao dịch theo thời gian thực thông qua các thuật toán khai thác dữ liệu

Lưu ý:
Sau khi phần mềm giao dịch tải tập lệnh WikiFXdefense, vui lòng không đóng cửa sổ hoặc được thay thế bằng các EA khác. Nếu không, tập lệnh sẽ không thể bảo vệ an toàn cho tài khoản của bạn và ảnh hưởng đến việc sử dụng vps bình thường.